प्रमाणपत्र

हाम्रो प्रमाणपत्र

उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्दछन्, घरेलू र विदेशी ग्राहकहरूले राम्रोसँग प्राप्त गरे।

ISO
SGS

हेक्स बोल्ट टेस्ट रिपोट

hex bolt test repot-1
hex bolt test repot-2
hex bolt test repot-3

हेक्स नट परीक्षण रिपोर्ट

hex nut test report-1
hex nut test report-2

थ्रेड रड टेस्ट रिपोर्ट

thread rod test report-1
thread rod test report-2